Under hösten har det varit yoga varje vecka under ledning av Emma Solander på Arbottna. Är du intresserad av att vara med i vår?