Vattenläget på Muskö

Den senaste tiden har ovanligt hög vattenförbrukning registrerats på Muskö.

Vattenläget på Muskö

Cirka 150 personer i Ludvigsberg får sitt dricksvatten från kommunens minsta vattenverk. Grundvattnet hämtas från en närbelägen vattentäkt.

Från Haninge.se – 2020-06-15 11:00

Den senaste tiden har ovanligt hög vattenförbrukning registrerats på Muskö. För att inte riskera att tömma vattenreservoaren vill vi särskilt be er att inte vattna gräsmattor och trädgårdar med det kommunala vattnet. Vattenförbrukningen är särskilt hög under eftermiddagar och för att säkerställa att reservoaren hinner fyllas på begränsas utflödet från verket. Det medför att fastighetsägare kan erhålla ett lägre vattentryck under perioder då många använder vatten samtidigt.


Det här gäller främst de med kommunalt vatten på Muskö – men även något för de med egen brunn att tänka på.


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!