Utbrott av fågelinfluensa på Muskö.

Ett nytt fall av fågelinfluensa har konstaterats i en mindre hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård, rapporterar Jordbruksverket.

I besättningen fanns 15 höns och ett tiotal vaktlar.

– Fem hönor hade dött och resten av besättningen avlivas under dagen. Sedan ska hönshuset och utrymmena saneras och desinficeras, säger smittskyddshandläggare Karin Åhl på Jordbruksverket till TT.

Den troliga orsaken till utbrottet är smitta från sjöfågel. Risken för vidare spridning är inte stor bedömer Jordbruksverket, men för säkerhets skull har ett skyddsområde med tre kilometers radie och ett övervakningsområde med tio kilometers radie från besättningen har upprättats.

Fågelinfluensa finns i många varianter och är mycket smittsam mellan fåglar. Den aktuella typen av virus (H5N8) har aldrig smittat till människa. Viruset cirkulerar bland såväl vilda fåglar som fjäderfä runt om i Europa och i andra delar av världen.

Sedan i november har en stor värphönsbesättning i Helsingborg och en mindre hobbybesättning på Utö smittats av fågelinfluensa. Dessutom har ett 20-tal vilda fåglar hittats smittade.

Förra året infördes skyddsnivå 2 för fågelinfluensa i hela landet. Det innebär att fjäderfä på alla kommersiella anläggningar ska hållas inomhus. Hobbybesättningar tillåts inhägnade utomhus, förutsatt att äggen och köttet enbart används i det egna hushållet.

TT

Läs mer på jordbruksverkets hemsida.

Skyddsområde på grund av fågelinfluensa tas bort på Muskö

Uppdaterat 2017-02-28

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

Jordbruksverket tar bort skyddsområdet runt den hobbybesättning på Muskö i Stockholms skärgård där fågelinfluensa konstaterades i januari. Skyddsområdet på tre kilometer blir i stället ett så kallat övervakningsområde på tio kilometer, vilket betyder att vissa restriktioner kommer att finnas kvar.

Alla djuren i hobbybesättningen på Muskö avlivades och sanering pågår. Tidigare har även mindre hobbybesättningar på Utö och i Trosa smittats av fågelinfluensavirus och det är fortfarande en förhöjd skyddsnivå i hela landet. Den här typen av virus hos fåglar har aldrig överförts till människor.

– Alla som håller fjäderfä ska hålla dem inomhus så att de inte kommer i kontakt med vilda fåglar. De ska också vara fortsatt vaksamma på sjukdomstecken hos fåglarna och vara mycket noggranna med smittskyddet i sina besättningar, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se