Tunnelbana med skyddsrum från Ösmo och runt hela Muskö!

Nu blir det tunnelbana med skyddsrum runt hela Muskö och till Ösmö!

Publicerad/uppdaterad: 1 april, 2022
Kategori: Nyheter

Stockholmsregionen växer och behöver mer säkerhet med tanke på världsläget.

På grund av krig i vårt närområde har försvarsledningen och regeringen beslutat att bygga tunnelbana mellan Ösmö och Muskö.

Eftersom det är ett riks- och försvarsintresse har inte kommunerna tillfrågats. Bara informerats. Hittills med sekretesskrav.

– Fler människor väljer att bo i skärgården och då ökar kraven på en väl fungerande kollektivtrafik. Nu bygger vi därför ut tunnelbanan med en helt fristående sträckning. Alla tunnelbanestationer blir dessutom atomsäkra skyddsrum!
– Vi måste skydda vår befolkning som bor i utsatta områden. Och vår försvarsmakt! Säger Statsminister Magdalena Andersson.

– Vi räknar med runt 50.000 personer på Musköbasen inom en snar framtid, säger Överbefälhavare Micael Bydén, och vi behöver bra kommunikationer för vår personal. Dessutom behöver vi skyddsrum runt hela Muskö. Dels för lokalbefolkningen och dels för alla våra anställda och soldater.
– Musköbasens berg räcker inte till för all vår personal helt enkelt.
– Nu sprider vi ut våra skyddsrum över hela ön. Vår verksamhet på Muskö täcker trots allt så många fler områden på ön än bara själva basen.

Tunnelbanesträckningen blir som en ringlinje. Avgångarna anpassas av när pendeln anländer och avgår Ösmo station.
Bara två tågset behövs.
Slutstationen är Ösmö. Tågen åker bara runt på Muskö och sen tillbaka till Ösmo.
En kostnadseffektiv lösning!
Inga mer missar att bussar avgår innan pendeln kommit.
Det är ett grundkrav från Försvarsmakten.

Muskötavlor

Tunnelbanestationerna kommer dessutom ligga så djupt i urberget och de har också byggts väldigt stora och ska även fungera som enorma skyddsrum. Eftersom de ligger så djupt är de skyddade till och med mot kärnvapenattacker.

– Alla stationer kommer ha egen syre- och vattentillverkning, matförråd och odlingsstationer så att de ska kunna vara självförsörjande på vissa livsmedel.
För evigt!
Alla stationer har dessutom egen kraftförsörjning. Säger Generalmajor Nils Hult. Han fortsätter:

– Vi tar i rejält här så några av skyddsrummen är enorma. Flera hektar. Så vi kan till och med ha levande djur där. Så mjölk, kött och ägg till exempel kommer det inte bli brist på.
– Muskös urberg är så bra så vi har redan sprängt utrymmen för djurhållning. Och de är faktiskt aktiva redan idag. Vi har 250 mjölkkor, ett helt utrymme med höns. Och får och kossor som betar fritt i ett enormt område under jord. Alla djur är frigående på naturligt gräs.
– Vi säljer idag våra produkter under annat namn runtom i skärgården. Det är ju inte så bra att bara kasta bort det vi producerar. Så kommer det fortsätta tills vi hamnar i ett akut läge i Sverige.
– Nu när det här blir offentligt kan vi nog tipsa Svenska Fotbollförbundet hur man får bra gräs utan naturligt solljus.
De har ju misslykats kapitalt på Friends Arena.
Det är ju egentligen rätt enkelt. Vi har hektar efter hektar mer än 100 meter under jord – totalt utan naturligt ljus – med fantastiskt gräs!
– Boskapen älskar det! Och det är inget GMO eller annat gift inblandat.

– Jag har sett på Facebook och andra sociala medier att folk har undrat över smällar, explosioner och konstigt muller på Muskö.
– Det är vårt fel. Vi har sprängt skyddsrummen/stationerna i hemlighet.
– Eftersom vi redan har börjat arbetet kan vi ta de första stationena i drift redan nästa år.
– Hela tunnelbanesystemet bör vara i drift redan 2024.
– Så snabbt kan det gå om man jobbar effektivt!

De tänkta tunnelbanestationerna från Ösmo och runt hela Muskö! Vissa är redan byggda/sprängda!


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!