Teaterföreställningen ”Rätt som det är”

spelades i Hembygdsgården.

Söndagen den 22 januari framfördes familjeföreställningen ”Rätt som det är” i Hembygdsgårdens gymnastiksal.
Drygt 50 personer kom och tittade föreställningen som arrangerades av Haninge riksteaterförening och Muskö Kulturförening.

Rätt som det är.

En historia om barnets rättigheter. Följ med barnen Lika och Olika på en upptäcktsfärd med svängig musik och massor av lek, men också svåra dilemman.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

Kan alla vara med på lika villkor? Vem bestämmer om ett ord gör ont? Måste man dela med sig av sina hemligheter fast
man inte vill? Det är några av de frågor som barnen ställs inför i sin lek. Föreställningen innehåller mycket musik (Ulf Eriksson) och spännande möten med bland andra Drottningen från snövit, ormen Omar, och en flicka som heter Iris, som kan läsa från ett vitt papper. Hur det slutar vet bara barnen i publiken…

Rätt som det är, är en föreställning som tar avstamp i FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen). Den vänder sig till barn i åldrarna 4-7 år och vuxna i deras omgivning. Med Rätt som det är medvetandegör vi barns egna mänskliga rättigheter och skapar en grund för samtal kring dessa.

Foto: Frida Sjöstedt