Vildsvinen märks numera av tydligt här på ön.

Rapporter om uppbökade gräsmattor och trädgårdsland blir allt vanligare. Samtidigt som trafikolyckorna ökar.

För att skadorna ska minska behövs en större avskjutning av vildsvinsstammen. Utsatta platser är bland annat Altorpsvägen, Skarpavägen och Hammarvägen.

Björn Lindqvist var uppe med sin gyrokopter i början av juli.

– Många vildsvin i skogskanten längs Klockarberget, Hvilan, Våtängen och Valinge. Vet inte hur många, slutade räkna efter 20.

Jägare på ön hade jakt på enbart vildsvin förra året och sköt ett flertal – men långt ifrån alla. Jakten är rätt uppbunden av regler och bestämmelser vilket gör det svårt att fälla fler djur.

I dag får jägare endast lämna in vildsvin på vilthanteringsanläggningar eller äta dem själva. I en rapport från Livsmedelsverket föreslås att kött från djuren också ska få levereras till lokala vildsvinshanterande butiker och restauranger men också säljas direkt till konsumenterna.

Jägare- och lantbruksorganisationer välkomnar förslaget som de tror ska leda till ökad jakt på vildsvin.

 

Vildsvin på Angnäset

Foto: Torbjörn Sassersson

Torbjörn Sassersson rapporterar:

Vi på Angnäset hade i natt besök av en flock av vildsvin som grävde upp på säkert 10 ställen på vår tomt. Det har aldrig tidigare hänt oss och vi har haft stället sedan mitten på 1950-talet. Först trodde vi att det var rådjur, men efter hand som vi gick runt på tomten och undersökte fann vi fler grävskador och de är mycket djupare än när rådjur krafsar.

Vildsvinen var mycket tysta under den nattliga räden och vi såg dem aldrig. Upptäckten kom tidigt på morgonen den 13 juni. Vi har tyvärr inte gjort någon direkt observation av vildsvinen, men skadornas karaktär gör att vi inte kan dra någon annan slutsats än att det var vildsvin.

Vi undrar nu om det finns fler boende i vårt närområde som sett något.

Kyrkogården

Den 10 juli såg det ut så här vid kyrkogården.

Altorpsvägen

Bilder från vildsvinens framfart på Altorpsvägen.

Skarpavägen

Lage Öhlund på Skarpavägen har fångat vildsvinen på video.

Han experimenterar med en lösning där ett högfrekvent larm, som ändrar frekvens över tid, skrämmer bort djuren.


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!