SWENEX

Under perioden 13-23 november genomförs övning SWENEX i vårt närområde.

ÖVNINGSOMRÅDET I STORT

Övningsområdet omfattar i huvudsak det röda området, dock kan fartyg, flyg, och övande personal även befinna sig utanför. Buller kan förekomma utanför området.

I Södertörnsområdet kommer övning bland annat att bedrivas i områden på och kring Utö, Berga, Muskö, Mysingen, Oxelösund och kring Stabbofjärden.

Moment med skarp ammunition kommer att bedrivas på och kring Utö övnings- och skjutfält samt kring Stabbo.

Cirka 1700 soldater och sjömän från marinen

Totalt deltar marinen med cirka 1700 soldater och sjömän som kommer att förflytta sig till fots, med stridsbåtar, bevakningsbåtar och ett 20-tal större fartyg i form av korvetter och minjaktfartyg. Utöver marinens personal deltar enheter från armén samt stridsflyg och helikopter från flygvapnet. Det kan förekomma visst buller under övningen.

Mer information finns på:

Försvarsmakten