Sjöminan som identifierades i Stockholms skärgård är nu röjd

Röjdykare från fartyget HMS Spårö sprängde under torsdagseftermiddagen den sjömina som i helgen påträffades utanför ön Långgarn i Stockholms skärgård. Med en större sprängladdning kunde sjöminan oskadliggöras.

Under måndagen påbörjades arbetet med att oskadliggöra den sjömina som påträffats i Stockholms skärgård. Minan bogserades bort till en säker position i skärgården där röjdykare från Fjärde sjöstridsflottiljen sprängde hål i minan så att den sjönk till botten. Genom att få ner minan under vattenvolymen skyddades området på ytan och i luften av vattenmassorna. Därmed blev sjöminan inte längre farlig för allmänheten.

Arbetet med att röja minan kunde inte genomföras under måndagen på grund av dåliga väderförhållanden. Under torsdagen kunde uppdraget med att röja minan återupptas.

Med en mindre sprängladdning öppnades minskalet upp och den konstaterades innehålla sprängämnen. På eftermiddagen sprängdes därför minan med en större sprängladdning placerad av röjdykare. Total destruktion blev reslutatet vilket innebär att minan nu är röjd.

Försvarsmakten

Röjdykare från HMS Spårö placerade en större sprängladdning på minan som oskadliggjorde den. Foto: HMS Spårö/Försvarsmakten
Innan man sprängde minan öppnade man skalet med en mindre sprängladdning för att kunna undersöka minan och dess innehåll. Foto: HMS Spårö/Försvarsmakten
Det krävs en hel del utrustning vid ett ammunitionsröjningsuppdrag. Kamerautrustning för att kunna dokumentera sjöminan till sjukvårdsutrustning måste alltid med. Foto: Rebecca Landberg/Försvarsmakten