Råd från Försvarsmakten till båtfolk och skärgårdsboende

Försvarsmakten övar och bedriver skarp verksamhet dygnet runt och året om för att försvara svenskt territorium och hävda svenska intressen. Den svenska skärgården är vår hemmaplan och vårt skydd om Sverige skulle bli angripet.

Publicerad/uppdaterad: 14 mars, 2022
Kategori: Nyheter

Skärgårdarna är också plats för många bofasta, sommarboende, yrkesfiskare och har ett rikt båtliv. Alla som rör sig i skärgården måste ta hänsyn till varandra. Försvarsmakten ger råd kring hur vi alla tillsammans ska kunna mötas till sjöss på ett säkert sätt. Mycket av det som står på den här sidan återfinns även på Sjöfartsverkets webbplats i publikationen UFS A – Allmänna upplysningar.  

TÄNK PÅ RISKEN FÖR SVALL FRÅN ÖRLOGSFARTYG

Försvarsmakten övar och genomför insatser året runt där fartyg framförs med hög fart både i och utanför farleder. Ombord på dessa fartyg hålls alltid skärpt uppsikt mot båtar och bryggor, och fartneddragning görs vid behov. Svallvågor kan orsaka stora skador på exempelvis förtöjda båtar. Försvarsmakten ska följa rådande bestämmelser, fartbegränsningar samt iaktta gott sjömanskap. Vi vill också uppmana befälhavare på andra båtar att tänka på följande:

VID FÖRTÖJNING TILL BRYGGOR

Förtöj alltid väl, särskilt vid oskyddad brygga, eller i närhet av farled som inte är fartbegränsad. Var särskilt försiktig om bryggan är skymd av en udde till exempel.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

VID FÖRTÖJNING I NATUREN

Utnyttja endast metoden att förtöja intill öar, eller andra fartyg i skyddat vatten. Förtöj då med tillräckligt avstånd från land och med tillräckligt djup under kölen (minst 2 m) så att förtöjningen klarar svall från förbipasserande båtar och inte slår i bottnen. Tänk på att ett relativt litet svall kan åstadkomma stor förödelse om flera båtar ligger förtöjda vid sidan av uppankrat fartyg.

VID ANKRING

Använd tillräckligt lång ankarlina, 3 – 5 gånger djupet. Ankra på tillräckligt stort djup. Observera att ett större snabbgående fartyg utanför en vik suger ut vattnet och riskerar att tömma en grund vik på en stor del av vattnet. En båt som ligger till ankars i en sådan vik riskerar bottenslag med skador som följd.

UNDER DYGNETS MÖRKA DEL

Använd föreskrivna gång- och fartygsljus. Genom att använda ankarljus vid ankring eller förtöjning ökar möjligheten för andra fartyg/ båtar att få syn på din båt i tid.

NÄR DU MÖTER ETT ÖRLOGSFARTYG TILL SJÖSS

Tänk på att sänka farten och stäva mot svall från större fartyg för att minska risken för skador på båt och besättning.

Särskild försiktighet bör iakttas vid följande platser där Försvarsmaktens fartyg ofta framförs:

  • Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden
  • Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
  • Gryts och Valdemarsviks skärgård.
  • Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
  • Karlskronas yttre redd.
  • Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Genom ett ömsesidigt hänsynstagande kommer vi att kunna minimera svallskadorna.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

HÅLL AVSTÅNDET TILL MARINA FARTYG

Ofta har marina fartyg utrustning i vattnet. Det kan vara undervattensfarkoster för minröjning, minsvepning eller olika sonarer för ubåtsjakt. Det gör att fartyget inte kan manövrera helt fritt, vilket du bör tänka på. För allas säkerhet bör du minska farten när du passerar och iaktta försiktighet. Håll så stort avstånd som möjligt, helst uppåt 1 000 meter.

Dessa fartyg för särskilda signaler enligt de internationella sjövägsreglerna; regel 27, förutom vanliga gångljus eller ankarljus/ankarsignal:


Under dager: 3 svarta klot

Under mörker: 3 gröna runtomlysande ljus

Ett av dessa ljus eller klot förs nära främre masttoppen samt ett på vardera nocken av förliga rån.

Observera att ovan angivna signaler även förs vid minsvepning då utrustningen dras akter om fartyget, medan utrustningen vid verksamhet även kan befinna sig vid sidan av, eller för om fartyget på eller under ytan. Passera aldrig mellan undervattensfarkosten och örlogsfartyget då dessa är förbundna med en kabel.

Om örlogsfartyget signalerar med mistlur eller signallampa mot dig betyder det att man vill göra dig uppmärksam på något. Sänk då farten ytterligare och passera med stort avstånd.

Vid övning med ubåt hissas signalflaggorna N, E och 2, se bild. Sänk farten och var uppmärksam på signaler från örlogsfartyget.

Vid dykningar hissas signalflaggan A, se bild. Passera på stort avstånd och med låg fart.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

SKJUTNINGAR OCH ÖVNING MED LASER

Försvarsmakten genomför ofta skjutningar med olika typer av vapensystem. Det kan vara alltifrån artilleriskjutningar till sjunkbombsfällning och kontrollerade sprängningar av sjöminor. Vi håller alltid extra utkik i riskområdet under skjutningar. Riskområden till sjöss är i allmänhet redovisade i sjökort. Vid avlysning av riskområde till sjöss meddelas sjöfarten genom en notis i Ufs.

Sammanställning över Försvarsmaktens skjutfält och aktuella avlysningar hittar du här.

Följande signaler ska avges från örlogsfartyg eller skjutplatser i land under övningar med skarp ammunition till sjöss:

Under dager: Röd flagga, samt vid behov som förstärkning grön lyskula samt upprepade korta ljud med fartygets ljudsignalanordning.

Under mörker: Rött runtomlysande ljus, vid behov som förstärkning grön lyskula samt upprepade korta ljud med fartygets ljudsignalanordning.

Ofta används laser för att mäta avstånd till aktuellt mål. Om ett öga träffas av laserstrålning kan bestående ögonskador uppstå. Risken för ögonskada är störst närmast lasern. Ett riskområde upprättas därför inför varje övning där laser utnyttjas. Riskområdet övervakas såväl med visuell övervakning samt med radar. Uppträder någon obehörig i detta område avbryts omedelbart övningen och återupptas först när riskområdet åter är fritt. Trots det ska sjöfarande som befinner sig i närheten av eller av misstag uppträder i riskområdet aldrig rikta kikare mot skjutområde där skjutning pågår.

I Östersjön finns en stor mängd oexploderade minor från de båda världskrigen. Mer information om detta hittar du här.

Upplysning om skjutning pågår kan du få från sjöcentralerna, se tabellen nedan.

FÖRSVARSMAKTENS MARINA LEDNINGSCENTRALER

Försvarsmaktens marina ledningscentral (Maritime Operations Center, MOC) är organiserad vid Marinstaben. Sjöcentralerna är organiserade på Muskö och i Göteborg.

Sjöcentralerna passar VHF kanal 16, dygnet runt. Sjöcentralerna svarar på telefon- och radioanrop med ”Sjöcentralen Muskö”, ”Sjöcentralen Göteborg” eller ”Swedish naval control” etc.

Sjöcentralernas benämningar och respektive områdesansvar utmed svenska kusten samt telefonnummer (direktnummer) framgår nedan:

Områdesansvar:
Hela riket

Telefon:
08-788 95 50

E-post:
marinstaben-vb@mil.se

—————————————-

Anropssignal VHF kanal 16
Sjöcentralen Muskö

Områdesansvar:
Bottenviken-Gotland-S Öland

Telefon:
010-823 18 23

E-post:
marinb-sjocmusko@mil.se

—————————————-

Anropssignal VHF kanal 16:
Sjöövervakningen Göteborg

Områdesansvar:
Södra Öland–norska gränsen

Telefon:
010-829 28 05

E-post:
marinb-sjocgoteborg@mil.se

Håll dig uppdaterad genom att besöka Försvarsmaktens hemsida.

[et_pb_wc_related_products posts_number=”3″ columns_number=”3″ orderby=”date-desc” include_categories=”189″ admin_label=”Woo relaterade produkter” _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_wc_related_products]


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!

Ekdal Big Red på Grytholmen

Ekdal Big Red på Grytholmen

Det var en varm och skön sommarkväll när Ekdal Big Red spelade på Grytholmen i lördags.

Annons

Stöd våra lokala Musköföretag!

Det händer på Muskö.nu

Inget evenemang hittades!

Populärast just nu

Annons

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

* markerar obligatoriska fält

Annons