Wasströms Fest-tält

Uthyrning av festtält. Modulsystem.

Uthyrning av festtält. Modulsystem.

Tel: 0705-55 65 61

Besöksadress: Nygårds backe, Muskövägen 80.