Missionshuset

 

För att göra en bokning av Missionshuset på Hammarvägen tar ni kontakt med Berit Rydahl, tel: 0706 531 119, e-post: berit.rydahl@yahoo.se