Under september byter Trafikverket belysning i Muskötunneln, så räkna med vissa trafikstörningar under den perioden.

Trafikverket fortsätter att utföra upprustningsarbeten av Muskötunneln. På måndagen den 5 september inleds arbetet med att byta belysning på en 1 000 meter lång sträcka. Den gamla belysningen är utsliten och ersätts nu med en ny och mer energisnål belysning.

Arbetet kommer att pågå fram till den 22 september. För att störa trafiken så lite som möjligt görs arbetena enbart kvälls- och nattetid mellan klockan 19.00 och 05.00. Man får ändå räkna med viss trafikstörning genom tunneln de närmaste veckorna, säger Niclas Eliasson, projektledare på Trafikverket. Framkomligheten kan påverkas vissa stunder under natten då trafiken kommer att lotsas genom tunneln. Kommer man precis när ett sådant lotståg har gått kan det ta upp till 25 minuter innan man kan passera tunneln, berättar han.

Belysningsarbetena byts ut i tre etapper, varav den nu påbörjade etappen är den sista.

Muskötunneln förbinder Muskö med fastlandet. Den 2 919 meter långa tunneln sträcker sig cirka 60 meter under havsbotten. Muskötunneln öppnades för allmän trafik i mars 1964. I dag passerar närmare 1 300 fordon dagligen genom tunneln.

Ur Nynäshamnsposten 2016-09-02
Nynäshamnsposten