Muskökören uppträdde i kyrkan.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se
Muskökören i Muskö kyrka. Foto: Bengt Grönkvist