Muskökören uppträdde i kyrkan.

Muskökören i Muskö kyrka. Foto: Bengt Grönkvist