Musköbasen – Några historiska milstolpar

Det första omnämnandet om Älvsnabben i skrift var redan på 1200-talet.

1200-talet

Älvsnabben nämns i skrift i samband med Konung Waldemars segelled.

1442

Erik av Pommern kapar fartyg vid Älvsnabben.

1518

Danska flottan ligger för ankar vid Älvsnabben.

1523

Förbandet Ostkustens marinbas grundas (namnet har ändrats över åren: 1966- 1990: Ostkustens örlogsbas, 1990-2000: Ostkustens marinkommando, 2000-2005: Ostkustens marinbas).

1628

Regalskeppet Wasa startar sin seglats mot Älvsnabben från Stockholm.

1630

Gustav II Adolf avseglar från Älvsnabben för att delta i 30-åriga kriget.

1930

Älvsnabbsmonumentet avtäcks.

1948

Den s.k. Örlogsbasutredningen tillsätts.

1950

Trots att utredningen inte är klar börjar förberedelserna. Den 21 november skjuts det första sprängskottet i Muskös berg.

1951

Utredningen lägger fram sitt betänkande om att Örlogsvarvet i Stockholm flyttas till Muskö. Två år senare fattar regeringen beslut om flyttningen.

1955

Den 26 november dockas det första fartyget – minsveparen M14 – i docka 3.

1969

Muskö örlogsbas invigs 30 september.