Muskö kyrka

Traditionen förmäler, att Gustav II Adolf före avfärden
till Tyskland 1630 skulle varit med om kyrkans invigning.

Den äldsta kända kyrkan på Muskö skall ha legat på det så kallade
Kapellgärdet

Den äldsta kända kyrkan på Muskö skall ha legat på det så kallade Kapellgärdet vid Skarpa några hundra meter nordväst om den nuvarande kyrkan.

Enligt traditionen övergavs dock Kapellgärdet på 1620-talet. Istället byggdes en ny kyrka på den nuvarandes plats. Den kom att ligga mer i mitten av ön och dessutom i anslutning till den redan då använda begravningsplatsen. Traditionen förmäler, att Gustav II Adolf före avfärden till Tyskland 1630 skulle varit med om kyrkans invigning.

Denna kyrka skulle säkerligen för oss tett sig synnerligen intressant och
stämningsrik. Man vet till exempel att dess väggar var dekorerade med
målningar av bibliska ämnen, såsom Syndafallet, Moses med stentavlorna,
Kung David spelandes harpa, Abrahams offer, Kristi födelse och
uppståndelse samt De tolv apostlarna. Något av dessa målningar
återfanns vid restaureringen 1952 på takbräder, som inpassats i kyrkans
undertak tydligen vid restaureringen 1877. Det var moln, två fåglar och ett
änglahuvud i en målning av enklaste slag.

Invid kyrkans södersida byggdes mot slutet av 1700-talet ett litet gravkor
av sten att tjäna som familjegrav åt släkten Levin på Arbottna.

 Den gamla kyrkan blev under 1800-talet allt skröpligare, och 1868
fastställdes en ritning till en tegelkyrka, men kostnaden översteg den fattiga
skärgårdsförsamlingens resurser. År 1876-77 ombyggdes istället träkyrkan,
vars stomme bildar Muskö nutida kyrka, även om den blivit synnerligen
starkt ombyggd år 1952 under ledning av arkitekt Ove Leijonhufvud.