Muskö Kanal

Muskö kanal har anor från 1700-talet.

Den andre september 1934 invigdes så kanalen och då glider sakta första båten genom kanalen. Det var en Musköfiskare med flaggan i topp som fick den äran. Den följdes av en rad båtar under invigningsdagen.

Den handdrivna bron var tämligen besvärlig att öppna, varför den ganska snart ersattes med en fast bro. Även denna bro har ersatts med en modern bro som klarar nutidens fordon.

Muskö kanal