Mobila återvinningen inställd!

SRV har beslutat att ställa in vårens/försommarens mobil ÅVC i skärgården

På grund av den snabba smittspridningen av coronaviruset/ Covid-19 och förbudet mot sammankomster för 50 personer eller mer har SRV beslutat att ställa in vårens/försommarens mobil ÅVC i skärgården samt Mobil ÅVC i Dalarö till och med 25 juli.

Med hänsyn till de rådande omständigheterna angående Coronaviruset anser vi oss behöva vidta försiktighetsåtgärder redan nu. Detta för att skydda både vår personal men även dig som besöker vår mobila ÅVC.

Vår erfarenhet från tidigare år, är att vår mobila ÅVC är mycket uppskattad och välbesökt. Då vi inte kan garantera att vi, vid varje brygga, kan leva upp till Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendation om max 50 personer vid allmänna sammankomster. Vi kan heller inte garantera ett säkerhetsavstånd om minst 1 meter mellan varje individ.

Vi värnar även vår personal. Skulle vi drabbas av ett stort sjukdomsbortfall bland vår personal skulle detta med kort varsel innebära problem för mobil ÅVC såväl som för våra fasta ÅVC. Därför valde vi att ta det säkra före det osäkra och ställa in turerna till och med den 25 juli.

Vår förhoppning och planering är att kunna genomföra sensommarens turer, och hoppas att du kan förvara ditt avfall under sommaren så som du har förvarat det under hösten/vintern.

Vi följer utvecklingen och sensommarens/höstens schema kan komma att förändras till följd av detta. Besök vår hemsida kontinuerligt för uppdaterad information.

Här hittar du information om våra åtta fasta återvinningscentraler


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!