Militär övning 18 – 28 oktober – Swenex-21

Mellan 18-28 oktober 2021 genomförs marinövningen Swenex-21 (Swedish Naval Exercise). Den är en nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus.

Publicerad/uppdaterad: 10 oktober, 2021
Kategori: Nyheter

Mellan 18-28 oktober 2021 genomförs marinövningen Swenex-21 (Swedish Naval Exercise). Den är en nationell övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus. Övningen syftar till att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till strid.

Övningen genomförs i östersjöområdet från Ålandsförträngningen till Öresund längs Sveriges öst- och sydkust mellan den 18-28 oktober. Övningen är nationell och samtliga marina förband deltar i Swenex-21. Finland, som är Sveriges viktigaste samarbetspartner deltar med flera fartyg.

Totalt deltar omkring 2 200 personer i övningen varav merparten från Sveriges marina förband. Ett drygt 20-tal större stridsfartyg korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg och ubåt deltar tillsammans med stridsbåtar och bevakningsbåtar. Åtta fartyg som tillhör finska marinen är också med.

TILLSAMMANS MED FLYGVAPNET

Swenex-21 genomförs samtidigt som Luftförsvarsövning 21 och gemensamma övningsmoment med helikoptrar och stridsflygplan från flygvapnet kommer att genomföras.

Några av dessa träningsmoment kommer att genomföras under övningen:

  • Ta och säkra kuststräcka för att försvara Sverige mot en angripare
  • Sjöfartskydd, för att säkra import och viktiga hamnar
  • Öva logistikförsörjning av krigsförbanden
  • Öva sjöminering
  • Samverkan med andra myndigheter, exempelvis Kustbevakningen

För mer information: https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!