Publicerad/uppdaterad: 24 november, 2016

Marinstaben flyttas till Muskö

Försvarsmakten planerar en omorganistation som innebär att flera funktioner kan flyttas till Muskö.

Svenska Dagbladet rapporterar att det svenska försvaret är på väg att genomgå en omorganisation. Syftet med förändringen är bland annat att öka försvarets operativa förmåga och att minska riskerna.

En övergripande motivering bakom den nya organisationen är att ”Försvarsmaktens ledningsförmåga ska fungera under angrepp” genom förbättrad målstyrning.

– Översynen har arbetat med flera scenarier och nu jobbar vi med det här förslaget. Syftet är ökad förmåga och i förlängningen innebär det att Försvarsmakten ska ledas så effektivt som möjligt i alla eskaleringsskeenden, om man uttrycker det så: i fred, kris och krig, säger Marcella Sylvander till SvD.

Översynen vi nu gör handlar om hur vi så optimalt som möjligt ska organisera oss lednings- och styrningsmässigt.

Till föjd av omorganisationen ska flera viktiga ledningsfunktioner flyttas från Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm till andra platser i Stockholmsregionen och Mälardalen.

Marinstaben kommer att placeras på Musköbasen söder om Stockholm, enligt nu liggande inriktning. Vid Muskö placeras också operationsledningen, enligt förslaget.

Försvarets nya organisation:

  • På ÖB Micael Bydéns initiativ genomförs en översyn av Försvarsmaktens ledning. Enligt det liggande förslaget flyttas armé, flyg och marin ut från Högkvarteret i Stockholm
  • Armén placeras i Enköping, alternativt på Livgardet i Kungsängen. Antalet anställa i armén är för närvarande 11 900 personer och budgeten 10,5 miljarder kronor.
  • Flyget lokaliseras till Uppsala. Här finns i dag bland annat Luftstridsskolan. Antalet anställda i flygvapnet är i dag 4300 och budgeten 12,2 miljarder kronor.
  • Marinen flyttas till Musköbasen söder om Stockholm. Marinen har för närvarande 4950 anställda och en budget på 6,4 miljarder kronor.

Läs mer:
http://www.svd.se/forsvarsledningen-ska-fungera-under-angrepp/om/det-skarpta-sakerhetslaget