Marinen övar ubåtsjakt i Stockholms skärgård

Nära 600 kvinnor och män förstärker sjöövervakningen av norra Östersjön när marinen genomför årets första stora övning.

Publicerad/uppdaterad: 5 april, 2022
Kategori: Nyheter

Syftet är att visa närvaro i Östersjön, fördjupa samarbetet med Finland och samtidigt träna på huvuduppgiften att försvara Sverige mot ett hot från havet.

Idag, måndag, kastade fartyg loss från Berga utanför Stockholm, från Finland och från marinbasen i Karlskrona. Marinens vårövning är årets första större övning till sjöss och utöver träning för enskilda operatörer är syftet att förstärka sjöövervakningen och visa närvaro i området.

– Marinens fartyg är alltid insatsberedda och genom vår närvaro till sjöss visar vi att vi är beredda att försvara Sverige och svenska intressen i fred, kris och krig. Marinen är ständigt tillgänglig och för att kunna verka trovärdigt tränar vi våra förmågor så ofta vi kan. Under den här veckan kommer vi framförallt träna på att möta hot under vattnet i form av ubåtar, säger övningsledaren kommendör Jon Wikingsson.

HELIKOPTRAR OCH FARTYG

I övningen ingår flera förband från marinen, flygvapnet och Finland som kommer att röra sig i Stockholms södra skärgård och i mellersta Östersjön.

– Vi kommer framförallt att hålla oss till våra övningsområden och inte påverka allmänheten i större utsträckning än att vi är mer synliga än vanligt. En och annan helikopter kommer att passera området och vi har verksamhet både på dagen och på natten, säger Wikingsson.

Helikoptrarna är ett viktigt bidrag i den marina striden. Sjöoperativ helikopter kan på kort tid förflytta sig över stora avstånd och stödja chefen till sjöss att skapa en lägesbild på ytan och i undervattensvolymen. Tillsammans utgör helikopter med fartyg ett effektivt försvar mot ubåtar som försöker gömma sig i svenska vatten och mot hot på ytan över stora områden, som till exempel. mellersta Östersjön.

– Det är väldigt värdefullt för oss att helikopterflottiljen deltar i marinens verksamhet. Vi tränar tillsammans och utbyter erfarenheter som gör oss bättre och mer effektiva i en stridsgrupp till sjöss, säger Wikingsson.

FORTSATT SAMARBETE MED FINLAND

Två finska korvetter kommer att delta i övningen under svensk ledning. Sverige och Finland har ett väletablerat samarbete och vi kan enkelt lösa uppgifter tillsammans under svensk eller finsk ledning i varandras närområden.

– Det är viktigt att vi fortsätter öva tillsammans, både för att utveckla samarbetet men också för att visa att vi har gemensamma intressen som vi är beredde att försvara tillsammans, säger Wikingsson.

Marinens vårövning är den första av flera större övningar för året. Mellan fjärde och åttonde april kan större örlogsfartyg och mindre militära båtar röra sig i skärgården i högre utsträckning än vanligt. Det gäller framförallt i närheten av våra övningsområden och militära baser. Du som möter oss till sjöss behöver inte känna oro men kan tänka på att ta ut extra avstånd.

Av: Melina Westerberg | Marinen
Info från Försvarsmaktens sida

[et_pb_wc_related_products posts_number=”3″ columns_number=”3″ orderby=”date-desc” include_categories=”189″ admin_label=”Woo relaterade produkter” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][/et_pb_wc_related_products]


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!