Maren, Arbottna

Ett eldorado för många fågelarter

Publicerad/uppdaterad: 7 december, 2016
Fåglar: Bland häckande arter kan inräknas bland andra svarthakedopping, kricka, skedand, årta, rörhöna och tofsvipa.

I närområdet häckar också trana. I omgivningen har också observerats rosenfink, kärrsångare, vaktel, kornknarr och flodsångare.

Under sträcktider rastar grågäss och flera arter vadare.

Det går att promenera runt hela området, stundvis får man dock samsas med betande kor.

Maren ingår idag i Drömgårdens marker.

Läs mer på deras hemsida:

www.dromgarden.com

Maren, Arbottna