Amfibieregementets 29:e Hemvärnsbataljon genomför krigsförbandsövning och tillika samövning med marina krigsförband i södra Stockholm under perioden 19-25 september.

Kring 800 hemvärnssoldater, amfibiesoldater, kustjägare och sjömän kommer att öva olika uppgifter såsom till exempel bevakning, strid, eskort, och skydd. Momenten kommer innebära soldatförflyttningar till fots, med stridsbåtar och med fordon, bland annat med bandvagnar. Det kommer också att förekomma viss flygverksamhet.
Moment med lösskjutning kommer att genomföras under övningen, utöver det sker skjutning med lysraket som ger vitt sken.
Tillsammans med 29:e Hemvärnsbataljonen deltar också enheter ur andra amfibiebataljonen, fjärde sjöstridsflottiljen, marinbasen och sjöinformationskompaniet.
Områden som berörs är främst Berga, Muskö och Mysingen med Ornö i norr och Mellsten i söder.

Vi ber er att iaktta försiktighet och passera på säkert avstånd

Tillträdesförbud vid skjutfält
www.forsvarsmakten.se/amf1

KONTAKT
Telefon till övningsledningen
0703-364 725