Klockstapeln

Klockstapeln påstås vara Muskös äldsta byggnadsverk.

Muskö kyrka