Grytholmens friluftsmuseum.

Kaffekvällar med underhållning på sommaren.

Museet vill bidra till att musköborna kan finna rötterna i den egna historien och därigenom bättre förstå det nutida och framtida Muskö.

Sedan 1982 disponerar Muskö Hembygdsförening Grytholmens friluftsmuseum.

Vi vill ge varje besökare möjlighet att med fysisk påtaglighet uppleva en miljö, som en gång varit hem eller arbetsplats för egna släktingar eller deras samtida.

Museet vill bidra till att musköborna kan finna rötterna i den egna historien och därigenom bättre förstå det nutida och framtida Muskö.

Museet skall också vara en plats där det finns möjlighet att arrangera kulturaktiviteter i form av musikunderhållning, kursverksamhet, utställningar, föredrag med mera.

Vi har öppet för visning och servering på eftermiddagarna (mellan kl 13 och 16) måndagar, onsdagar och fredagar i juli månad. I samband med dessa dagar kommer vi ofta bjuda på musikunderhållning.

Vi arrangerar Muskö Hembygdsdag första söndagen i augusti.

Det finns även en brygga och naturhamn för tillfälliga båtbesökare.

Muskö Hembygdsförening

Grytholmen, Muskö

Mer information och program på: www.muskobladet.se