Gammal sjömina uppspolad vid Långgarn!

En privatperson rapporterade under söndagsförmiddagen om ett misstänkt föremål i strandkanten vid ön Långgarn i Stockholms skärgård.

En privatperson rapporterade under söndagsförmiddagen om ett misstänkt föremål i strandkanten vid ön Långgarn i Stockholms skärgård.

Försvarsmakten har under dagen inspekterat föremålet och kan konstatera att rör sig om en svensk sjömina modell F 31. Det är på grund av ålder och påväxt på minan svårt att i nuläget avgöra om minan är skarp.

Minan säkrades med rep för att inte driva iväg eller ligga och slå mot bryggor.

Vid 10-tiden på måndag förmiddag var HMS Spårö med röjdyksbesättning på väg från Berga ut på djupt vatten för att hitta en säker plats där det inte finns risk för några skador.

– Minan har transporterats ut på djupt vatten och ligger nu tryggt på havets botten i väntan på bättre väderförhållanden, säger Rebecca Landberg, informationschef på Fjärde sjöstridsflottiljen inom Försvaret.

Minan, som hittades på söndagsförmiddagen, planerades att sprängas under måndagen. Försvarets röjdykare sökte lämplig plats på djupt vatten för att det skulle orsaka så liten skada som möjligt. Där ligger den alltså kvar. När sprängningen blir av är oklart, säger Rebecca Landberg.

Minan i närbild från HMS Spårö vars röjdyksbesättning skulle spränga minan på måndagen. Bild: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakte

Minan i närbild från HMS Spårö vars röjdyksbesättning skulle spränga minan på måndagen.
Bild: Fjärde sjöstridsflottiljen/Försvarsmakten

OM MAN HITTAR GAMMAL AMMUNITION/MINOR

Det är svårt eller omöjligt för en icke-expert att bedöma ammunitionens tillstånd och hur farlig den är. Därför ska man aldrig röra eller på något sätt handskas med upphittad ammunition. Gör istället så här:

  • Lämna fyndplatsen utan att röra vid föremålet
  • Märk ut platsen, särskilt om det är ett sjöfynd, men håll avstånd till föremålet
  • Varna andra, om fyndet görs exempelvis på en välbesökt badplats
  • Kontakta närmaste polismyndighet