Försvarsövningen Aurora 17!

Försvarsmakten övar runt Muskö.

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

Kommer att både synas och höras

Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Dessutom deltar ett flertal myndigheter och andra länder i Aurora 17.

Tröjor med Muskömotiv!

Tröjor med Muskömotiv!

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg. För att stärka det nationella försvaret och öva förmågan att möta ett angrepp mot Sverige kommer deltagande förband att ta sig fram och öva i områden som ligger utanför Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Övningsverksamhet kommer att bedrivas på flera ställen i Stockholms län. Som boende eller resande genom något av dessa områden bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

Information om övningen Aurora 17 i Stockholms södra skärgård

Båtrörelser till och från Gotland från söndag 17 september till onsdag 20 september. Verksamhet dygnet runt.
Ökad verksamhet med amfibieförband i och omkring Hårsfjärden, Korsö och Utö med stridsbåtar, svävare och trossbåtar från söndag 17 september till söndag 24 september. Verksamhet dygnet runt.

Läs mer här:

Foto: Försvarsmakten