Försvarsmakten övar i Stockholms skärgård 5-20 juni 2024

Den 5-20 juni genomförs den återkommande marina övningen Baltic Operations (Baltops). Stora delar av Stockholms skärgård, inklusive Haninge, kommer att beröras, främst på Utö. Det kommer att röra sig stridsbåtar och soldater i hela skärgården.

Publicerad/uppdaterad: 31 maj, 2024
Kategori: Nyheter

Den 5-20 juni genomförs den återkommande marina övningen Baltic Operations (Baltops). Stora delar av Stockholms skärgård, inklusive Haninge, kommer att beröras, främst på Utö. Det kommer att röra sig stridsbåtar och soldater i hela skärgården.

 

Som invånare kan du se tunga transporter med lastbil, stridsbåtar i hög fart längs med kusterna, örlogsfartyg som Visbykorvetter och minröjningsfartyg men även en del större, internationella fartyg.

Under övningens gång, 5-20 juni, är tillträde förbjudet på Försvarsmaktens skjutfält på Utö.

Baltops 24 blir den första övningen med Sverige som medlem i Nato och leds av den amerikanska flottan. Syftet är att öka försvarsgrenarnas förmåga att genomföra marina operationer tillsammans med våra allierade i Nato. Tillsammans skapar alliansen säkerhet och stabilitet i Östersjöregionen. Ett 50-tal fartyg, cirka 25 stridsflygplan, 60 helikoptrar och omkring 12 000 personer är med i övningen.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

För båtfolk och skärgårdsboende
Skärgården är en plats för många bofasta, sommarboende, yrkesfiskare, turister och har ett rikt båtliv. Försvarsmakten övar och genomför insatser året runt där fartyg framförs med hög fart både i och utanför farleder.

Särskild försiktighet bör iakttas vid följande platser där Försvarsmaktens fartyg finns:

  • Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nord mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
  • Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.

Ofta har marina fartyg utrustning i vattnet. Det kan vara undervattensfarkoster för minröjning, minsvepning eller olika sonarer för ubåtsjakt. Det gör att fartyget inte kan manövrera helt fritt, vilket är viktigt att tänka på. För allas säkerhet bör du minska farten när du passerar och iaktta försiktighet. Håll så stort avstånd som möjligt, helst uppåt 1 000 meter.


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!