ELDNINGSFÖRBUD I STOCKHOLMS LÄN

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att det råder eldningsförbud i länet från klockan 12 idag 11/6.

 

Publicerad/uppdaterad: 11 juni, 2020
Kategori: Nyheter

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att det råder eldningsförbud i länet från klockan 12 idag 11/6. Anledningen är den senaste tidens värme och torka som gör att det råder hög brandrisk i skog och mark.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda grilla och bränna med fast bränsle – till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar – utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är dock tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats, och även på egen tomt förutsatt att det inte finns någon risk för att branden sprids.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Länsstyrelsen har fattat beslutet om eldningsförbud i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s väderprognoser. Förbudet gäller tills vidare och berör hela länet.


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!