Dykförbud infört vid Märsgarn!

Förbudet gäller för all slags dykutrustning.

Länsstyrelsen beslutar att införa dykförbud vid Märsgarnssund i Haninges skärgård.

Förbudet gäller för all slags dykutrustning och omfattar utöver Märsgarn även Märsgarns östra strandlinje, Furuholmen, Röholmen, Vitsgarn, Vitsgarns västra strandlinje. Området är sedan tidigare klassat som skyddsobjekt.

Förbudet införs eftersom Försvaret inte kan garantera säkerheten på platsen då en komplett röjning sedan den omtalade Märsgarnsolyckan 1941 inte har genomförts.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

Märsgarn