Detaljplaneprogram för Arbottna – presentation 31 januari

Öppet hus kring programförslaget lördag 31/1.

Detaljplaneprogrammets syfte är att undersöka fastighetens, Arbottna 1:28, lämplighet för bostadsbebyggelse.

Detaljplaneprogrammet går ut på samråd för att ge medborgare möjlighet att lämna synpunkter som kan påverka programmets utformning. Efter remisstidens slut revideras detaljplaneprogrammet. När programmet godkänts av stadsbyggnadsnämnden och antagits av kommunfullmäktige påbörjas detaljplanearbetet.

Välkommen till Öppet hus kring programförslaget lördag 31/1 kl 13.00-15.00. Lokal meddelas måndag 19/1 på haninge.se/detaljplaner.

Länkar till handlingarna om planprogrammet:

Haninge kommuns hemsida om planprogrammet