Bad med öppen horisont. Klippbad och stenstrand.

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se

Bruket

Bruket

Bad med öppen horisont. Klippbad och stenstrand.