Brandskyddskontroller på Muskö!

Södertörns brandförsvarsförbund utför för tillfället brandskyddskontroller på ön.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Brandskyddskontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men kan behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

På Muskös fastigheter saknas det ofta till exempel takstegar och glidskydd.

– Vi har varit och tittat på över trettio hus bara den här veckan. Säger Micke Öhman som är plåtslagare och arbetar bland annat med takarbeten.

Kontakta Micke om du behöver hjälp med ditt tak, tel: 0708-67 36 87

Läs mer om brandskyddskontrollerna här:

Texttavlor med citat och ordspråk - www.modernagalleriet.se