Besöka Musköbasen?

Avspärrat område

Musköbasen är fortfarande avspärrat område.

På grund av den verksamhet som idag bedrivs på Muskö tillåts inga studiebesök.