Nu blir Drömgården, Arbottna Säteri,
än vackrare för alla besökare

Herrgården som stått och förfallit sedan 90-talet har nu börjat återfå sin fornstora glans.

Publicerad/uppdaterad: 14 oktober, 2019
Kategori: Arbottna | Nyheter

Utsidan på herrgårdsbyggnaderna från 1790-talet är redan klar, all gammal puts har rivits ner och ersatts med många nya lager.

Och nu återstår renoveringen av insidan av den stora herrgårdsbyggnaden och den görs i samråd med Haninge kommun och antikvarie från Tyrens så att den unika kulturmiljön kan bevaras.

Till våren hoppas Drömgården att allt skall vara klart och herrgården åter öppnas så att alla intresserade kan komma och ta del av vårens och sommarens olika aktiviteter där.

Men inte bara herrgården har fått en ny skrud. De två våtmarkerna Stor- och Lillmaren har också restaurerats och återskapats.

Under åren har sjöarna lockat till ett mycket rikt fågel och djurliv som Drömgården Arbottna Säteri verkligen vill värna om. Med den nu påkostade omgrävningen av våtmarkerna är förhoppningen att den biologiska mångfalden skall öka än mer framöver.

Våtmarker som Stor- och Lillmaren fångar upp näringsämnen och bidrar därför till att våra sjöar och hav blir mindre belastade. De skapar också variation som gör landskapet vackrare och med en mycket rikare fauna. Dessutom kommer sjöarna att bli vattenmagasin som jämnar ut vattenflödena i området.

För att göra området så lättillgängligt som möjligt för alla besökare har den gamla vägen mellan våtmarkerna återskapats. Så nu kan alla naturälskare mycket enklare vandra runt Maren och njuta av Arbottnas unika natur och fågelliv.


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!