Adventskaffe i Muskö Missionshus

Gott kaffe med hembakt bröd serverades.

Muskö missionshus är byggt av musköbor i början av 1900-talet och är det ända missionshus som finns kvar i ursprungligt skick i Stockholms skärgård. En stödförening bildades 1974 för att bevara missionshuset nu när missionsförsamlingen inte längre är så stor. Föreningen Muskö Missions- och Stödförening består av ett 60-tal medlemmar, nuvarande musköbor och tidigare musköbor  och personer som har anknytning till Muskö.

Varje sommar i början av juli hålls en auktion och ett missionsmöte. Inkomsten av auktionen  samt insamlad kollekt används delvis för husets underhåll.

Missionshuset kan också hyras.  Exempelvis har Muskö Kulturförening sina bokbytardagar i missionshuset och vägföreningar har sina årsmöten här.