400 soldater övar på Södertörn – ska skydda samhället mot sabotage

400 soldater kommer under den här veckan att öva försvaret av Södertörn i ett tilltänkt läge då det finns risk för sabotage och möjligt krig. Övningarna börjar på måndagen.

Det är Försvarsmaktens Södertörnsgrupp som nu genomför en större krigsförbandsövning i skärgården på Södertörn. I övningarna deltar 400 människor och engagerar bataljonstab, bevakningskompani, båtkompani, CBRN-pluton, som hanterar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser, samt en hemvärnsflyggrupp.

På Södertörn pågår en stor försvarsövning under den här veckan - Foto Försvarsmakten

På Södertörn pågår en stor försvarsövning under den här veckan – Foto Försvarsmakten

– Vi kommer att vara främst på Muskö, Gålö och i Berga-området. Vi har uppgifter också mot Nynäshamn men vi kommer inte att ta oss ända ner dit, berättar överstelöjtnant Fredrik Lindblad som är chef för Södertörnsgruppen.

På grund av pandemin ska en del av krigsförbandsövningen styras över till Väddö i norra delen av länet.

– Vi kan inte ha väldigt många människor på ett och samma ställe på grund av smittorisken, förklarar Fredrik Lindblad.

Övningarna började på måndagen och ska intensifieras mot mitten av veckan.

Övningen görs i ett scenario, där samhället befinner sig i ett tillstånd mellan fred och krig och kan hotas av sabotage.


DET HÄNDER PÅ MUSKÖ

Se vad som är på gång på Muskö här!